top of page

De fascinerende vrouw

Updated: Nov 14, 2020

De fascinerende vrouw leert ons om verliefd te zijn, verliefd op het leven. Een fladderende vlinder, speels en onschuldig op zoek naar eenheid vanuit innerlijk weten.


Als vrouw vind ik het heel boeiend om de archetypes van de vrouw als wezen te onderzoeken. De verschillende facetten van vrouw zijn. Dit is niets nieuws. In de oudheid werden deze verschillende archetypes voorgesteld als Godin zoals bijvoorbeeld: Athene, Aphrodite en Venus. Deze archetypes vertellen ook veel over mezelf en verbinding met andere vrouwen. Men zegt wel eens dat als vrouwen samen komen er magie ontstaat. En ja, dat klopt ook wel. Vrouwen kunnen heel open praten en elkaar onvoorwaardelijk steunen. Niets voor niets evolueren we nu naar een wereld waar vrouwen terug hun plaats innemen.

Sinds duizenden jaren werd de vrouw onderdrukt, gedwongen tot voorafbepaalde rollen en uitgebuit als ze zich een andere rol veroorloofde. De vrouw kreeg in de meeste religies een ondergeschikte positie en vaak werd ze gezien als duivels, de man verleidend tot het slechte pad. Onze maatschappij is nog steeds patriarchaal waarbij het evenwicht tussen ying en yang verstoord is. Alles draait om status, macht, carrière en actie (yang). Rust, seksualiteit en zachtheid heeft vaak nog een negatieve connotatie met een onderliggend schuldgevoel. Een diepe overtuiging en wonde in ons celgeheugen als vrouw. Er zijn voldoende tekenen die wijzen op een kanteling. De vrouw wint aan positie en zal meer en meer terug een belangrijke rol innemen in onze maatschappij. Onze wereld snakt naar balans en toename van vrouwelijke energie (ying).


De faschinerende vrouw leert ons om de vrijheid te nemen vrouw te zijn. Ik ben trots om die vrouwelijke energie te belichamen en van daar uit te creëren. Vrouwelijke schoonheid en sensualiteit, in al haar puurheid, is haar kracht. Het is niet langer nodig om haar te bewijzen of op die manier wraak te nemen als tegencompensatie in de heersende patriarchale maatschappij. Ze danst door het leven, bewonderd voor het volgen van haar eigen pad. Ze staat naast haar man en niet achter of voor haar man.


Ik voelde me altijd wat vreemd. In ieder geval volgde ik een heel ander pad dan het 'normaal' uitgetekende pad in de maatschappij. Voor mij is het belangrijk om mijn vleugels te kunnen uitslaan, op avontuur de wijde wereld in. Zelfstandig. Maar -misschien wat paradoxaal- liefde is wel mijn hoogste prioriteit. Een diep verlangen naar die eenheid en verbondenheid. En ja, ik geniet van die romantische liefde. Ik geef me volledig zo lang ik voel dat ik door mijn man onvoorwaardelijk bemind wordt maar tegelijk ook ruimte krijg. Klopt er iets niet in die formule gaat het wringen. Het is een soort relatie waar je elkaar lief hebt, maar ook "vrij" laat om te zijn wie je echt bent en te werken aan je dromen. Dit is voor mij de relatie die het beste werkt. Elk individu volgt haar/zijn eigen pad maar er is ook een derde, gemeenschappelijk pad dat je samen bewandelt en waar je elkaar onvoorwaardelijk ont-'moet', steunt, bemint en samen geniet van het leven. Typisch voor het archetype van de fascinerende vrouw waar vrijheid en liefde haar twee grootste doelen vormen. Dit facet van vrouw zijn, heeft een enorme transformatiekracht. Ze kan daarmee het ego van haar man sterk tarten en zo zijn limieten en taboes doorbreken. Maar zo haalt ze ook wel het beste in hem naar boven als zijn muze. Het is een zoektocht naar balans tussen tijd voor jezelf en tijd voor je relatie en gezin.


Echte liefde laat de geliefde vrij. Alleen als je innerlijk ook vrij bent, kan je zulke relatie opbouwen samen. Wat vrijheid betekent voor haar, betekent misschien iets anders voor hem. Het is dus nodig om goed bij elkaar af te stemmen wat deze vrijheid betekent voor beiden. Voor mij gaat het om de vrijheid jezelf te kunnen zijn en dit uit te drukken. Authentieke keuzes maken voor jezelf en niet voor de ander of uit angst om afgewezen te worden.


Wat ik wel geleerd heb in al die jaren is dat al die liefde nooit een aanvulling is op een innerlijk tekort. Zo lang je jezelf niet graag ziet, zal geen enkele minnaar die leegte kunnen vervullen. De schoonheid van de vrouw komt van haar zelfvertrouwen, zelfzorg en durf om authentiek vrouw te zijn. Durven je eigen weg te bewandelen. Bewust kiezen voor kinderen, carrière en dromen. Leef meer het leven vanuit fascinatie en verwondering.


14 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page